Vragen & antwoorden start onderzoek

De meest gestelde vragen voorafgaand aan de start van het onderzoek

In april 2023 is de laatste zwangere vrouw in de MYPP-trial geïncludeerd. Dit betekent dat wij geen zwangere vrouwen met PCOS meer voor de MYPP-trial zoeken. Achtergrondinformatie over MYPP trial vind je op deze pagina. Bekijk hier de veelgestelde vragen voor bestaande deelnemers.

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Rotterdam en daarnaast uitgevoerd in verschillende perifere en academische ziekenhuizen in Nederland. Een actueel overzicht van de deelnemende centra en betrokken artsen, inclusief contactgegevens, vindt u hier.

De patiënten-informatiefolder (PIF) biedt uitgebreide informatie en centrum-specifieke contactgegevens. Het toestemmingsformulier is hier als bijlage aan toegevoegd. De PIF, aangepast voor elk deelnemend centrum, vindt u ook op de documentenpagina. Klik hier

Deelname houdt in (naast standaardzorg):

  • Inname van een voedingssupplement tot aan de bevalling (2dd1 zakje)
  • 3x (maternaal) gewichtsmeting
  • 3x bloedafname: 1 -2 extra prikmomenten
  • 3x urineonderzoek
  • Afname navelstrengbloed
  • Indien mogelijk: 2x doppler-meting a. uterina (1e trimester, AD ± 20 weken)
  • 1x echo biometrie (AD ± 32 weken)
  • 3x vragenlijst


Conform de internationale evidence-based richtlijn voor PCOS (document te downloaden op onze documenten-download-pagina) wordt alle deelnemers geadviseerd om twee keer een Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) te doen. Bij voorkeur tussen de 12-14 weken (tenminste < 20 weken) en tussen de 24-28 weken zwangerschapsduur.

Alle onderzoeken worden zoveel mogelijk gecombineerd met reguliere zwangerschapscontroles in het ziekenhuis. Mocht uw patiënt ergens anders onder controle zijn, dan zal zij in de zwangerschap twee keer en eenmalig na de bevalling bij de onderzoeker komen.

Optioneel:

  • Deelname biobank: opslag van biomateriaal (bloed, urine, navelstrengbloed, placenta- en navelstrengweefsel) in de centrale biobank van het Erasmus MC voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van PCOS en aanverwante aandoeningen (aparte PIF en toestemmingsformulier).
  • Deelname borstvoedingsonderzoek: inleveren van een portie moedermelk 6 weken postpartum en een extra vragenlijst 6 maanden postpartum (apart toestemmingsformulier).

Ook patiënten die onder controle zijn in een ander ziekenhuis of (gedeeltelijk) onder controle zijn bij de verloskundige in de 1e lijn nemen deel aan de MYPP studie. We vragen patiënten dan twee keer tijdens de zwangerschap (AD 24-28 weken en AD ± 32 weken) en éénmalig na de bevalling voor onderzoeksprocedures bij de onderzoeker in het ziekenhuis te komen. Het is geen probleem als patiënten elders bevallen.

Ja, ook patiënten met een gastric bypass nemen deel aan de MYPP studie. Extra inname van foliumzuur en myo-inositol kan voor hen mogelijk juist van toegevoegde waarde zijn.

Let op: in tegenstelling tot de overige deelnemers wordt patiënten met een gastric bypass geadviseerd hun voedingssupplementen in eigen beheer door te blijven gebruiken. Ook indien deze foliumzuur bevatten. Enige uitzondering hierop zijn voedingssupplementen met hierin myo-inositol.

Daarnaast is een Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) gecontra-indiceerd bij deze patiëntengroep. Geadviseerd wordt om in plaats daarvan een glucosedagcurve te verrichten.

Ja, ook indien er sprake blijkt van een vanishing twin kan een patiënt deelnemen aan dit onderzoek.

Ja, bij gebruik van myo-inositol tijdens de zwangerschap, in de hoeveelheden als in dit onderzoek, zijn geen schadelijke effecten bekend voor moeder en kind.

Myo-inositol is een vitamine-achtige stof, in grote hoeveelheden aanwezig in verscheidene voedingsproducten (met name fruit en groenten) en wordt daarnaast door het lichaam endogeen aangemaakt in hoeveelheden die in verhouding staan tot de dosering zoals in dit onderzoek wordt gebruikt. Myo-inositol is in de EU geregistreerd als voedingssupplement en zoals vermeld in de U.S. FDA Code of Federal Regulations Title 21, part 178 ‘Generally recognized as safe and may be used without limitations other than Good Manufacturing Practice’.

Myo-inositol wordt, op basis van het beschikbare bewijs, tot een inname van 18 gram per dag zonder enige bijwerkingen goed verdragen en als veilig beschouwd. Er zijn momenteel geen (ernstige) nadelige effecten beschreven bij doseringen tot 30 gram per dag (Carlomagno, 2011; Lam, 2006; Unfer, 2017).

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Laat het ons weten. Klik hier.

Contact

MYPP-trial algemene contactgegevens:
E-mailadres: mypp.trial@erasmusmc.nl
Telefoon: +316 500 948 94
Voor de contactgegevens per deelnemend centrum klik hier.

Patiënten / deelnemers

PCOS-patiënten kunnen voor meer informatie over deelname, documenten en vragen terecht op onze website voor patiënten. Klik hier om deze website te bezoeken.